Фондација Д-р. Михаил Левенски: Донаторска вечер за возобновување на храмот во Владимирово

Фондацијата Д-р Михаил Левенсаки денеска одбележува три години од основањето и 72 годни од раѓањето на Д-р Михаил Левенски. „Начелата за делување на Фондацијата се начела по кои живееше и делуваше Д-р Михаил Левенски. Ние веруваме дека во основата на човековото семе е...