Најмладите од градинката „Росица“од Ѓорче Петров, засадија дабови семиња

Во ЈОУДГ „ РОСИЦА “Ѓорче Петров во објектот „Калинка“ членовите од фондацијата „ д-р Михаил Левенски “, предводени од г-ѓа Камелија Левенска и стотина деца на возраст од 4 до 6 години, заеднички учествуваа во реализација на проектот „...