Основана е фондацијата Д-р. Михаил Левенски

Основана фондација Д-р Михаил Левенски на 70 годишнината од неговото раѓање Македонија Во спонтана, срдечна и видно емотивна атмосфера, во природен амбиент како среде зелен парк кој никна на сцената на Драмски театар, прозвуче дел од творештвото на Левенски...