Во моментот кога сте на страницата fondacijalevenskimihail.org.mk обврзани сте да ги почитувате законите и прописите. Содржината на сајтот не смее да се модифицира, дистрибуира, репродуцира, продава и копира.

Забрането е објавување на материјали со кои се врши клевета, на навредливи, лажни, заканувачки, вулгарни, порнографски материјали, или на материјали кои на кој било начин поттикнуваат на кривично или противзаконско дело. Фондацијата д-р. Михаил Левенски го задржува правото ваквите материјали да ги отстрани од сајтот без претходно да го предупреди корисникот.

Забрането е лажно претставување и објавување неточни податоци поврзани со сајтот.

Забрането е користење на сајтот за пропагандни цели.

Забрането е користење на сајтот за какво било препродавање на производи.

Забрането е поставување вируси и сите видови компјутерски кодови, датотеки и програми кои на каков било начин можат да го оштетат сајтот или да ја преземат контролата над истиот.

Нашата интернет-страница можете да ја користите информативно, како и за купување на објавените производи.